Avel & Hälsa

AVELSFUNKTIONÄR 2022

Kristina Tervonen

kristina.tervonen@icloud.com


AVELSKOMMITTÉ 2022

Kristina Tervonen (sammankallande)

Marlene Eriksson

Grethe Hansen

Fanny Jonsson Har du en Lhasa Apso med en sjukdom som är dokumenterad av veterinär?


Fyll väldigt gärna i formuläret på den här sidan, oavsett om du är medlem eller inte!

Så kan vi kan följa sjukdomar som drabbar rasen och se över möjligheterna

att förhindra att fler hundar drabbas.

Hälsoprogram för Lhasa Apso

 

Hälsoprogram, nivå 1
- DNA-resultat för PRA4
- Ögonlysning för PRA4

 

Nivå 1 betyder att resultaten registeras på hunddata och avelsdata om resultaten skickas in, men det är inte ett krav att testa innan avel.


SKKs avelskommitté har, efter ansökan från specialklubben, beslutat om hälsoprogram på nivå 1 avseende DNA-resultat för PRA4 hos lhasa apso (se protokoll från möte med SKK/AK den 26 oktober 2018). Beslutet innebär central registrering av testresultat avseende PRA4 hos rasen, men inget krav på DNA-test inför avel. Testresultaten publiceras via e-tjänsterna Avelsdata och Hunddata.
Läs mer om DNA-testet och hur du går tillväga för att det ska registreras här


I samband med införande av registrering av DNA-test avseende PRA4 revideras även rasens tidigare hälsoprogram avseende PRA baserat på ögonlysning. Ras- och specialklubb har ansökt om, och beviljats, en sänkning av befintligt hälsoprogram avseende PRA till nivå 1, det vill säga att kravet på ögonlysning tas bort. Klubben rekommenderar dock fortsatt ögonlysning före första parning och lämpligen vid 6 och 9 års ålder. Observera att det inte heller i fortsättningen är tillåtet att avla på hundar som diagnostiserats med PRA vid ögonlysning, oavsett DNA-testresultat.

Hälsa

 

Här köper du DNA-test för PRA4

Labogen/Laboklin

Animal DNA Diagniostic

(I dagsläget är det dessa SKK godkänner)


Klicka här för remiss att medtaga till veterinär vid provtagning


    -----------------


Sebaceous adenitis (SA) - en autoimmun hudsjukdom 


Information ifrån SKK

PRA - en ögonsjukdom

Retinal dysplasi - en felaktig utveckling av näthinnan

Renal dysplasi (tidigare PNP) - en njursjukdom

Patellaluxation - knäskålen förflyttas från sin normala position

Höftledsdysplasi, HD -  felaktig utveckling av höftleden


Andra länkar

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

SSVO, Ögonveterinärer


PDF:er

Renal dysplasi (tidigare PNP) - en njursjukdom

Genetik

DNA-testade hundar från Sverige

Här listar vi hundar som blivit DNA-testade för PRA4.  

Animal Helath Trust (AHT) har genomfört de flesta av dessa tester fram till juli månad 2020 men är nedlagt idag. Numera godkänner SKK följande laboratorier; Animal DNA Diagnostics, Labogen/Labooklin samt Genoscopers MyDogDNA


Viktigt att skriva ut och ta med denna remiss till veterinär vid provtagning. När provsvaret kommer sänds det in tillsammans med remissen till SKK. Fråga gärna oss om ni undrar något kring detta. 


PRA (Progressiv retinal atrofi) är en sjukdom som gör hunden blind och denna variant, som bara drabbar Lhasa Apso, kallas för PRA4.


De äldre listor som tidigare visats här finner ni här.


Resultaten nedan är publicerade på Avelsdata och hundarnas identitet är kontrollerade av veterinär.


FRIA/CLEAR

Xsanda Don't Chain My Heart

Xsanda Isn't She Lovely

Black Boots Cookies And Cream

Törnberget's Maneater

Mitellas Gold Digger

Blue Gardenia

Toy Gardens Jasmine

Stings Xclusive All In One

Stings Make My Day

Stings Wonderful Memories

Stings With Love Always

Na-Wa's Chayote

Stings All Or Nothing

Yangadoo's Diamonds N Pearls

Ammoli's Dolly

Rebellic's Little Miss Diva

Törnberget's The Sweet Escape

Xcel's Miss Know It All

Xsanda Take A Chance On Me

May-Tin Flyfly Secret Poppet

Lhachriss Girl On Fire

Ammoli's Glittra

Ozzint's Born To Be Star Style

Yangadoo's Designed By An Angel

Yangadoo's Between You And Me

Yangadoo's Alive N Kickin'

Xsanda Best Thing I Never Had

Ozzint's Grand Design

Ozzint's Exclusive Dawn

Na-Wa's Krug Grande Cuvée

Sengemo's Cassiopeia

Törnberget's The Man

Black Boots Burlesque

Becciebus My Best Friend Francine

Törnberget's Tarantella

Xsanda Mine To Give

Xsanda Mystery Lady

Xsanda Let Me Show How I Am

Xsanda Let The Sunshine In

Alamiks I Will Survive

Born To Be Yours

Whisborne King Of The Party

Whisborne Royal Road

Snow-Lion's Salt & Pepa

Ozzint's Just Unique

Sajatin Uga Kiss4

Ozzint's Illusion's Tornado
Sajatin Quattroporte
Xsanda My Kind Of Girl
Becciebus Red Roses Too
Temple Fontana's Pretty Vision
Temple Fontana's Still Young

BÄRARE/CARRIER

Törnberget's Under Investigation

Sebastian Dell'Alberico

Na-Wa's Casabel

Xsanda Devotion

Xsanda Dignity

Everybody Want Me Ivepet

Na-Wa's Aurora Arneis

Midwas Geronimoc

Xsanda Blowin In The Wind

Xsanda Buy Me A Rose

Xsanda Because Of You

Törnberget's Break Even

Törnberget's Second Opinion

Törnberget's Rise N'Shine

Aquavit Dream Of Cava

Törnberget's Stumblin' In

Törnberget's Circle Of Trust

Xcel's Wait'n See

Xsanda Man Of The World

Hälsoprogrammet gällande PRA är sänkt till nivå 1

December 2018


Vi har under många år haft ett hälsoprogram på nivå 3 (dvs det högsta programmet). Svenska Kennelklubbens avelskommitté kontaktade LAK via SvKTR, då man inte ansåg att det fanns någon anledning att behålla programmet på denna höga nivå. För mer än ett år sedan sände vi ut en förfrågan till er medlemmar gällande vårt hälsoprogram och majoriteten av våra medlemmar önskade då att man sänkte till nivå 1, vilket innebär en central registrering av veterinära undersökningsresultat.


Detta betyder fortfarande att vi inte kan avla på hundar som har PRA, eller hundar som vid DNA tester har fått resultatet ”Affected”.

Uppmärksamma även att vi kan para hundar som fått resultatet ”Carrier” vid DNA-test, dock endast med en hund som fått resultatet ”Clear”. Detta för att inte utarma vår avelsbas.

LAK rekommenderar fortfarande ögonlysning innan första parning och vid 6 år resp 8-9 års ålder för att kunna upptäcka andra ögondefekter som vi måste se upp med.


När det gäller hälsoprogrammet med DNA-tester ber vi att få återkommaHälsoprogram gällande PRA

December 2018


Snart har vi hälsoprogram nivå 1 gällande både ögonlysning samt DNA-test.


Protokollsutdrag från SKK/AK protokoll nr 5, 2018, §98.

"Svenska lhasa apso klubben har tidigare ansökt om ett hälsoprogram, nivå 1, för DNA-test avseende PRA4. SKKs DNA-grupp har berett ärendet och gjort bedömningen att det vetenskapliga underlag som finns bakom DNA-testet är tillräckligt bra för att testet ska kunna anses vara tillförlitligt att använda som underlag i avelsarbetet. AK beslöt att bevilja införandet av hälsoprogram, nivå 1, för DNA-testet. Nivå 1 innebär central registrering av undersökningsresultatet utan krav på undersökning. Hälsoprogrammet träder i kraft så snart det är möjligt med avseende på tekniska och administrativa rutiner."


Det betyder alltså att snart kommer både ögonlysningsresultat och resultat från DNA-testet att kunna registreras på hunddata. LAK rekommenderar att man ögonlyser innan första parning, vid 6 års ålder samt vid 8-9 års ålder, då man kan upptäcka flera olika sjukdomar med hjälp av ögonlysning. Samt att man DNA-testar sin hund för PRA4.


Nu är hälsoprogrammet för DNA-testet av PRA4 igång!

December 2018


Hälsoprogrammet ligger på nivå 1 vilket betyder att alla resultat som skickas in kommer att registreras på hunddata och avelsdata, men utan krav på DNA-test inför avel.


I samband med införande av registrering av DNA-test avseende PRA4 revideras även rasens tidigare hälsoprogram avseende PRA baserat på ögonlysning. Ras- och specialklubb har ansökt om, och beviljats, en sänkning av befintligt hälsoprogram avseende PRA till nivå 1, det vill säga att kravet på ögonlysning tas bort.


Klubben rekommenderar dock fortsatt ögonlysning före första parning och lämpligen vid 6 och 9 års ålder. Observera att det inte heller i fortsättningen är tillåtet att avla på hundar som diagnostiserats med PRA vid ögonlysning, oavsett DNA-testresultat.


Det saknas fortfarande en del resultat på hunddata som vi vet är inskickade, och vi har tagit kontakt med SKK för att undersöka varför. På grund av helgerna kan det dock dröja lite innan vi får svar. Kontakta Kristina Tervonen på kristina.tervonen@icloud.com vid frågor.


Läs mer om DNA-testet och hur du går tillväga för att det ska registreras här


Avel

Här hittar du avelsfunktionär, avelskommitté, hälsoprogam, information om sjukdomar och om det nya DNA-testet.

Längre ner på sidan hittar du hundar ifrån Sverige som är DNA-testade för PRA4.