Inkorsningsprojektet

Ja till inkorsningsprojekt för cavalier


Svenska Kennelklubbens centralstyrelse, CS, har beslutat att ge grönt ljus till Cavaliersällskapets ansökan om att få göra inkorsningar i hundrasen cavalier king charles spaniel. Målet är att komma tillrätta med två separata sjukdomar som förekommer i hundrasen.

Projektets syfte är framför allt att stärka hälsan hos cavalier king charles spaniel inom områdena hjärta och neurologi. Inkorsningen ska ske med en hundras som har en god mentalitet för sällskapsändamål, är av liknande storlek och gärna tillhör en annan rasgrupp, för att maximalt öka den genetiska variationen. Baserat på dessa kriterier har Cavaliersällskapet valt lhasa apso, japansk spets och dansk-svensk gårdshund.

I cavalierpopulationen är två olika sjukdomar utbredda, hjärtsjukdomen myxomatous mitral valve disease, MMVD, och den neurologiska sjukdomen syringomyeli, SM. Ett hälsoprogram för MMVD infördes redan 2001. För SM finns inget motsvarande program men krav på sen avelsdebut har gett uppfödarna möjlighet att selektera bort hundar med symtom. Cavaliersällskapet och Svenska Kennelklubben, SKK, har gemensamt gjort bedömningen att utbredningen av MMVD och SM är för stor och den genetiska variationen för liten, för att selektiv avel ska räcka som metod.

–Det känns mycket bra att vi efter flera års arbete nu har landat i en mycket genomarbetad projektplan som ger förhoppningar om friskare cavalierer i framtiden, säger Eva Lejdbrandt, ledamot i Centralstyrelsen och ordförande i SKKs Avelskommitté.


Registreras i X-registret

Inkorsningen med en annan hundras är främst tänkt att ske i den första generationen, varefter aveln återgår till att baseras på cavalierer. De avkommor som föds i generationerna ett till tre efter en inkorsning registreras i Svenska Kennelklubbens X-register, eftersom de inte uppfyller kraven från den internationella kennelunionen FCI om minst tre generationer av samma hundras i stamtavlan. Generation fyra kan däremot registreras i SKKs stambok, precis som andra godkända hundraser.

–Ett inkorsningsprojekt är ett av verktygen som kan användas för att värna den långsiktigt hållbara aveln inom våra hundraser. Inkorsning skiljer sig från blandrasavel på så sätt att målsättningen i sig inte är att producera korsningshundarna, utan de är en del i ett större projekt – att säkerställa cavalierens framtid, säger Sofia Malm Persson, agronomie doktor och genetiskt sakkunnig vid SKKs avdelning för avel och hälsa.


Hälsokraven på de hundar som deltar kommer att vara mycket strikta. För att kunna delta i projektet ska uppfödaren ansöka hos Cavaliersällskapet i god tid före parning.


Stor uppslutning bland uppfödarna

Inkorsningsprojektet har förankrats i Cavaliersällskapet genom gruppmöten som samlat närmare 100 uppfödare, och under månatliga möten. Enigheten i uppfödarkåren är mycket stor, berättar Kari Sundqvist som är ordförande i Cavaliersällskapet. Hittills har drygt ett dussin uppfödare anmält intresse för att delta i inkorsningsprojektet och ett sjuttiotal personer har hört av sig och vill köpa en av valparna.

– Mottagandet i klubben har varit väldigt positivt, våra uppfödare är fantastiska och gör allt för att cavalieren skall få vara en glad och frisk familjehund. 95 procent av uppfödarna är medlemmar i klubben och det är så roligt att arbeta när det är högt i tak, engagemang och stor enighet. Alla vill framåt, säger Kari Sundqvist.


Samtliga klubbar för de tre hundraser som valts ut, lhasa apso, japansk spets samt dansk-svensk gårdshund, har kontaktats och ställt sig positiva till projektet, som beräknas kunna starta redan under hösten 2023


Projektet söker hanhundar

- Inkorsningsprojektet för att rädda Cavalier King Charles Spaniel – Följande kriterier har tagits fram i samarbete med Cavaliersällskapet för att hitta aktuella hanar till projektet:


* Hanen bör vara minst 18 månader gärna äldre

*PRA-4 test med resultatet Fri

* Hanen bör ej ha syskon, avkommor eller föräldrar som har, eller har lämnat varaktig genetisk defekt i 1-2 generationer

* Mentaliteten ska vara orädd, öppen och vänlig


* Hanen ska även hjärtundersökas innan parning: Vid bokning av hanhund kommer hjärtundersökning att krävas, ett hjärtintyg som visar att hjärtat är UA efter 18 månaders ålder, intyget får ej vara äldre än ett år.  Cavaliersällskapet har en lista på hjärtspecialister man kan vända sig till. Undersökningen är en enkelt utförd auskultation, dvs man lyssnar på hjärtat på en vaken hund. Hjärtundersökningen bekostas av ansvarig uppfödare till inkorsningen och betalas vid första parningstillfället oavsett om parningen lyckas eller ej.Frågor och intresseanmälan gällande inkorsningsprojektet görs till Grethe Hansen

Email:

grethehansen23@hotmail.com
Queenoustie’s Mr X är första valpen i det inkorsningsprojekt som Cavaliersällskapet startat, med godkännande av SKK. Hans pappa är en dansk-svensk gårdshund och mamman en rubyfärgad cavalier. Han är ganska lik en cavaliervalp förutom att han så klart är korthårig.